NY
FAHOMBIAZANA SY NY ASA VITA

nos
réalisations

LOKA MACEI

Fikambanana malagasy voalohany nahazo ny loka MACEI na MacArthur Award for Creative and Effective Institutions

Mpiara-miasa mavitrika amin'ny sekoly sy oniversite

Array

Loka isan-taona momba ny Haivao nasionaly

Mpamorona ny loka isan-taonan'ny valisoa momba ny haivao nasionaly entina manasoa ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina

Nanokatra ny famatsiam-bola voalohany ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana

Nitarika voalohany teo amin'ny sehatra nasionaly ny andrana fampindramam-bola madinika ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana (Faritra arovana Makira), sy ny tahirim-bola roa natokana ho an'ny angovo azo havaozina (Vakinankaratra, Atsimo Andrefana)

Mpitarika amin'ny fampiroboroboana angovo azo havaozina

Jiro ao an-tokantrano (milina madinika mpamokatra herinaratra avy amin’ny rano, labozia vita amin’ny jatropha) sy famatsiana herinaratra ny orinasa madinika misahana fambolena sy fiompiana ary taozavatra ; Fandrahoana ho an’ny tokantrano, mpivarotra hani-masaka, fizarana sakafon-ny mpianatra… (tokantrano mampiasa fangonaina, tokantrano mampiasa etanôla, tokantrano mampiasa angovo azo avy amin’ny masoandro); Nitarika ny Hetsika Nasionaly Momba ny Etanôla; mpikambana mavitrika ao amin'ny vondron’asa momba ny Etanôla

Tetikasa fambolena iarahana amin'ny vondrom-piarahamonina

Mpitarika ny tetikasam-piarahamonina momba ny fambolen-kazo hamokarana karbĂ´na : Ankotrofotsy / Menabe voamarin'ny American Carbon Registry (500 ha), Antanetikely / Analamanga (500 ha)

Fampitomboana ny Faritra Voaaro

Mpandray anjara amin'ny fanitarana ny faritra Arovana eto Madagasikara (Makira, Bezaha, Amoron'i Onilahy, Mikea Tsimanampetsotsa, Midongy, Tsinjoriake)

Mpanorina tambajotra fanohanana ny vondrom-piarahamonina mitantana harena voajanahary

Iray amin'ireo mpanorina ny tambajotra fanohanana ny vondrom-piarahamonina mitantana harena voajanahary sy ny mpiara-miombon'antoka aminy (Vondrom-bahoaka ho an'ny Fitantanana Maharitra ny Harena Voajanahary)