Nanangana vondrona miady amin’ny afo ny ao amin’ny fokontany Ambongamaranitra

Ny mponina ao amin’ny fonkotany Ambongamaranitra, kaominina Andranofasika, distrikan’ny Ambato Boeny dia nandray ny andraikiny manoloana ny fitomboan’ny dorotanety. Natsangana ny komity misahana ny afo izay nahafahana nanena ny fitomboan’ny dorotanety. Mba hanamafisana ny fahatomombanan’ny fanarenana ny ala eny an-toerana dia nirotsaka an-tsehatra ny mponina mba hametraka ny fiarovana ny afo izay an-kilaometatra maro. Ny tetik’asa dia tohanan’ny fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny Fikambanana Tafita izay ao anatin’ny tetikasan’ny CEPF.