Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF

Manasa-dalana ny fanatanterahana ny fandaharan’asa tohanan’ny Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques (CEPF) amin’ny faritry Madagasikara sy ny ny nosy amin’ny ranomasimbe Indianina (MADIO). Nisy ny atrik’asa momban’ny fandaharan’asa izay natao tao aminn’ny Hotel Carlton Madagascar ny 3 hatamin’ny 5 desambra 2019. Nanomboka tamin’ny 2015 dia maherin’ny 10,5 Millions dolara ny vola nampiasaina, ny 57% amin’izany dia teto Madagasikara. Ankehitriny dia noraisina an-tanana ny fandraisana anjara amin’ny fiarovana faritra 72 misy harena voajanahary izay tadidonin-doza.