Fiofanana momban’ny taridalana ny tsenam-barotra izay tarihin’ny RIT – MADIO

Namory ireo mpiaramiombonantoka sy mpampiroborobo tetikasa “Larges Grants” miasa amin’ny faritra manan-danja ho harena voanajanahary ny RIT-MADIO (CEPF – Madagascar). Nandritra izany dia nisy ny fiofanana momban’ny taridalana sy fepetra tsy maintsy arahina momban’ny tsenam-barotra izay misy eo anivon’ny CEPF.