Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa

Filazana hoan’ireo mpitondra tetikasa liana amin’ny FIANTSOANA TETIKASA FAMATSIAM-BOLA TANY MEVA 2021-2022.

Tany Meva dia mampahafantatra fa misy ny fampahafantarana momba io fiantsoana tetikasa io, izay voasoratra ao amin’ny Rijantenin’Andraikitra faha 10. Izany dia hatao amin’ny alalan’ny « visioconférence » ny alakamisy 22 aprily 2021 amin’ny 9 ora.

Izay liana dia iangaviana hisoratra anarana amin’ny rohy manaraka : https://bit.ly/3dsVDus

Misaotra amin’ny fandraisanao anjara !