IZA MOA NY TANY MEVA ?

Ny Fondation Tany Meva dia miasa ho an'ny fampandrosoana maharitra amin'ny alalan'ny fitadiavana famatsiam-bola na fampitomboana ny vola eo ampelan-tanany afahany manohana tetikasa mivoy ny fandrosoana eny ifotony sy miaro ny tontolo iainana.

LOHAHEVITRA MOMBA NY FAMATSIAM-BOLA

Manatsara ny fari-piainan'ny vondron'olona ifotony
Mandray anjara amin'ny fitantanana maharitra ny zavaboahary
Mandray anjara amin'ny fanalefahana sy ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Mampirisika ny fanatsarana ny fihetsika manoloana ny tontolo iainana