Fiarovana ny sokatra Angonoka ao amin’ny eladranon’ny Baly