Fanajariana ala honko

Ny mponina ao Anjiamaloto dia mirotsaka an-tsehatra amin’ny fiarovana ny ala honko ao amin’ny faritra avaratra atsinanan’ny distrikan’i Soalala, faritra Boeny. Izany dia vokatrin’ny tetikasa ” fandraisana anjara amin’ny fitantanana maaharitra ny ala honko amin’ny alalan’ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ao amin’ny eladranon’ny Baly sy fanatsarana ny farim-piainanan’ny mponina eny ifotony”. Ny fondation Tany Meva no mahonana ny tetikasa amin’ny alalan’ny famatsiam-bolan’ny CEPF