Famatsiam-bola mitetina 2,2 milliara Ariary

2,2 arivo tapitrisa Ariary. Io no fitambaran’ny famatsiambola nomen’ny Fondation Tany Meva ireo rafitra mpanatanteraka tetikasam-pandrosoana lovainjafy fito izay miasa any amin’ny faritra isankarazany eran’i Madagasikara, amin’izao voalohan’ny taona 2022 izao. Misy amin’izy ireo ONG, misy fikambanana, misy koa orinasa. Mahakasika ny sehatry ny angovo maitso, ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny fambolen-kazo sy hazo fihinam-boa, ny fizahantany ekôlojika ary ny fambolena ny tetikasa hotantanin’izy ireo. Eo anelanelan’ny 257 hatramin’ny 280 tapitrisa Ariary avy ny famatsiam-bola azon’ny tsirairay. Mbola hamoaka fiantsoana tetikasa hafa hatrany ny Tany Meva, ka asaina ireo izay efa nandefa antontantaratasy famaliana kanefa mbola tsy nahazo famatsiambola hanatona ny Fondation hahafahany mandray torohevitra hanatsarana kokoa ny tolotra hataony amin’ny manaraka.