Angovo Madio hoan’ny mponina oa Amberivery sy Anolakely

Notokanana ny 28 Novambra 2020 teo ny picocetrale mpamokatra herinaratra ao Amberivery, ao amin’ny distrikan’i Bealanana, Faritra Sofia. Io no toby famatsiana herinaratra fahafolo izay tohanan’ny Fondation Tany Meva hatramin’ny 2008.

Fianakaviana 213 manodidina ny faritra arovana vaovao any Bemanevika (Amberivery sy Anolakely) no mahazo tombony amin’ity angovo madio ity. Ny fiarovana ny ala izay miteraka rano no ahafahana nametraka ny io toby famatsiana herinarata io.

Mpiaramiombonantoka: #ADER/MEH, #PNUD (projet MRPA), #The_PeregrineFund, #AIDER